Anunturi Online Monitorul de Botosani
 

Flux RSS

 
NOU!
 Caută
 Categoria
 
 
Cautare avansată
Pagini:    
1
 
Sort:
  Anunturi premium  
Pagini:    
1
 
Sort:

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Întrucât Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, S.C. MEDIAPRESS SRL respectă dreptul la confidențialitate al utilizatorilor. Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și respectarea regulilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din prezenta informare.

1.S.C. MEDIAPRESS SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, înțelege să respecte întocmai și să se alinieze la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, sens în care formulează și comunică prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prezenta informare vi se adresează dvs., în calitate de persoană vizată, având ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin.


2. Datele de identificare și principiile prelucrării datelor cu caracter personal
S.C. MEDIAPRESS SRL este o societate organizată și care funcționează conform legilor din România. Sediul societății esteîn Botoșani, aleea Mihail Kogălniceanu nr. 4, CUI RO13395581 Registrul Comerțului J07/205/2000.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. MEDIAPRESS SRL în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, fiind exacte, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră precum și după încheierea acestora, în măsura în care prelucrarea în continuare a datelor este necesară pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.

3. Date cu caracter personal care vor fi prelucrate
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de S.C MEDIAPRESS SRL sunt următoarele:
Nume și prenume, data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, domiciliul, numărul de telefon, adresa de email.
Furnizarea de către Dvs. a acestor date cu caracter personal reprezintă din partea persoanelor vizate o obligație legală dar și contractuală. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. MEDIAPRESS SRL este o condiție obligatorie pentru continuarea derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. MEDIAPRESS SRL pentru:

 • întocmirea abonamentelor;
 • organizarea concursurilor, tombolelor;
 • publicarea anunțurilor pe site-ul online www.micianunturi.ro

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pot fi comunicate, cu respectarea strictă a Regulamentului 2016/679 precum și a legislației relevante în domeniu, autorităților publice și instituțiilor care au atribuții în domeniul fiscal precum și societăților comerciale și persoanelor cu care societatea noastră colaborează. În acest caz S.C. MEDIAPRESS SRL va lua, în limitele legii, măsuri pentru asigurarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

5. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Poate fi obținută o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
 • Dreptul la rectificare. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
 • Dreptul la ștergerea datelor. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, în condițiile articolul 17 din Regulament;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, în condițiile prevăzute de articolul 18 din Regulament;
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului;
 • Dreptul la opoziție. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

S.C. MEDIAPRESS SRL nu folosește un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
Vă punem la dispoziție la cerere în formă integrală Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal .

6. Protecția datelor cu caracter personal
S.C. MEDIAPRESS SRL în calitate de operator de date cu caracter personal, va lua măsuri organizatorice, administrative și tehnice pentru respectarea Regulamentului 2016/679 precum și pentru protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

 
Anunturi favorite
0 anunturi
 
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul


Anunturi - Adauga anunt - Ultimele anunturi - Termeni si conditii - Contact - Flux RSS

Sigla PlatiOnline

© 2008 SC MEDIAPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Botosani. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.